Opłaty 2018

Wysokość czesnego dla Słuchaczy rozpoczynających naukę w 2018 roku dla specjalizacji Wizaż i charakteryzacja

SWiCH - grupy dzienne

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 998 zł 4 998 zł
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 646 zł
II rata 2 646 zł
5 292 zł
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 396 zł
II rata 1 396 zł
III rata 1 396 zł
IV rata 1 396 zł
5 584 zł
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 490 zł
II rata 490 zł
III rata 490 zł
IV rata 490 zł
V rata 490 zł
VI rata 490 zł
VII rata 490 zł
VIII rata 490 zł
IX rata 490 zł
X rata 490 zł
XI rata 490 zł
XII rata 490 zł
5 880 zł

SWiCH - grupy weekendowe

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 488 zł 4 488 zł
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 376 zł
II rata 2 376 zł
4 752 zł
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 254 zł
II rata 1 254 zł
III rata 1 254 zł
IV rata 1 254 zł
5 016 zł
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 440 zł
II rata 440 zł
III rata 440 zł
IV rata 440 zł
V rata 440 zł
VI rata 440 zł
VII rata 440 zł
VIII rata 440 zł
IX rata 440 zł
X rata 440 zł
XI rata 440 zł
XII rata 440 zł
5 280 zł

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy