Opłaty 2022

Szkoła Wizażu i Charakteryzacji SWiCH działa w strukturach Warszawskiej Szkoły Reklamy, którą wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która kształci na wysokim poziomie za atrakcyjną cenę.

Wysokość czesnego dla Słuchaczy w roku szkolnym 2021/2022 dla specjalizacji Charakteryzacja i wizaż

SWiCH - grupy dzienne

Czesne Wysokość rat Suma opłat rocznych
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
4 998 zł 4 998 zł
15% taniej
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 2 646 zł
II rata 2 646 zł
5 292 zł
10% taniej
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 1 396 zł
II rata 1 396 zł
III rata 1 396 zł
IV rata 1 396 zł
5 584 zł
5% taniej
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 490 zł
II rata 490 zł
III rata 490 zł
IV rata 490 zł
V rata 490 zł
VI rata 490 zł
VII rata 490 zł
VIII rata 490 zł
IX rata 490 zł
X rata 490 zł
XI rata 490 zł
XII rata 490 zł
5 880 zł

Wpisowe

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy płatności:

Czesne Terminy wnoszenia opłat dla grup:
IX X II
za rok nauki
(opłacane jednorazowo)
15 IX 15 X 15 II
za semestr
(opłacane w dwóch ratach półrocznych)
I rata 10 IX
II rata 10 III
I rata 10 X
II rata 10 IV
I rata 10 II
II rata 10 VIII
za kwartał
(opłacane w czterech ratach kwartalnych)
I rata 10 IX
II rata 10 XII
III rata 10 III
IV rata 10 VI
I rata 10 X
II rata 10 I
III rata 10 IV
IV rata 10 VII
I rata 10 II
II rata 10 V
III rata 10 VIII
IV rata 10 XI
za miesiąc
(opłacane w dwunastu ratach miesięcznych)
I rata 8 IX
II rata 8 X
III rata 8 XI
IV rata 8 XII
V rata 8 I
VI rata 8 II
VII rata 8 III
VIII rata 8 IV
IX rata 8 V
X rata 8 VI
XI rata 8 VII
XII rata 8 VIII
I rata 8 X
II rata 8 XI
III rata 8 XII
IV rata 8 I
V rata 8 II
VI rata 8 III
VII rata 8 IV
VIII rata 8 V
IX rata 8 VI
X rata 8 VII
XI rata 8 VIII
XII rata 8 IX
I rata 8 II
II rata 8 III
III rata 8 IV
IV rata 8 V
V rata 8 VI
VI rata 8 VII
VII rata 8 VIII
VIII rata 8 IX
IX rata 8 X
X rata 8 XI
XI rata 8 XII
XII rata 8 I

OPŁATY ZA KURSY w SWiCH (wizażu, fryzur, charakteryzacji…)

Nazwa kursu Ceny
Jednorazowo W ratach
Jednodniowy intensywny kurs podstaw makijażu
320 zł -
Kurs makijażu ślubnego
720 zł -
Kurs podstaw charakteryzacji
1 320 zł I rata 620 zł
II rata 430 zł
III rata 370 zł
suma rat: 1420 zł
Kurs stylizacji fryzur
1 600 zł I rata 720 zł
II rata 630 zł
III rata 350 zł
suma rat: 1700 zł
Kurs wizażu Make UP PRO
2 100 zł I rata 1000 zł
II rata 700 zł
III rata 500 zł
suma rat: 2200 zł
Kurs wizażu II stopnia
2 300 zł I rata 1 050 zł
II rata 830 zł
III rata 520 zł
suma rat: 2400 zł
Uzupełniający kurs wizażu dla kosmetyczek
1 890 zł I rata 900 zł
II rata 650 zł
III rata 440 zł
suma rat: 1990 zł
„Star make-up show z Ewą Gil”
439 zł -

Kursy indywidualne (terminy ustalane indywidualnie)

Nazwa kursu Cena
Kurs indywidualny dla siebie (6 godzin lekcyjnych)
600 zł
Kurs indywidualny dla wizażystów 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)
1200 zł + modelka 100 zł

Opłaty za powyższe wnoszone są przelewem na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy

Terminy naborów na kursy ogłaszane są na bieżąco. W przypadku opłat jednorazowych czesne należy uregulować na tydzień przed rozpoczęciem kursu. W przypadku opłat ratalnych: I rata płatna najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem kursu, kolejne raty do 10 dnia kolejnych miesięcy. (Terminy są regulowane w umowie).